ul. Słowackiego 10, Jaworzno
Poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Oferta

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej
 • Wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PIT)
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (Vat-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie elektronicznie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • Tworzenie oraz wysyłka elektroniczna dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  przedsiębiorcy do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałej ewidencji
 • Dokumentacja i księgowanie dokumentów w księdze handlowej
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • Opracowanie zakładowego planu kontaktowego
 • Wyliczanie zaliczek podatku dochodowego CIT
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (Vat-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie elektronicznie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
  oraz pozostałych ewidencji
 • Sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości (UoR)
 • Przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej dla pracowników
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwalnianiem pracowników
 • Rozliczanie nieobecności pracowników i sporządzanie miesięcznych list płac
 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • Wyliczanie od wynagrodzeń pracowników składek ZUS oraz zaliczek na
  podatek dochodowy (PIT-4)
 • Sporządzanie i elektroniczne wysyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych
  i rozliczeniowych pracowników
 • Sporządzanie rocznych informacji dla pracowników (PIT-11)

Cennik

Uproszczona Księgowość
Ilość dokumentów Cena
1 - 10 120 zł
11 - 20 144 zł
21 - 40 168 zł
41 - 60 192 zł
61 - 80 228 zł
81 - 100 264 zł
101 - 140 300 zł
141 - 180 336 zł
> 180 360 zł**
* ostatnia aktualizacja cen: 2 luty 2024 r.
** +1,20 zł za kolejny dokument (szt.)

Cennik dodatkowych usług

Usługa Cena
Sporządzenie pism i dokumentacji w sprawie zajęć komorniczych 25 zł
Sporządzenie wniosku o refundację - PFRON 25 zł
Przygotowanie wniosku kredytowego 50 zł
Przygotowanie sprowazdania finansowego do GUS 30 zł
Przygotowanie śródrocznego sprawozdania finansowego 30 zł
Wystawianie faktur, faktur korygujących na zlecenie klienta 25 zł / msc **
Wystawianie noty korygującej na zlecenie klienta 20 zł
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS poza prowadzoną działalnością 30 zł
Sporządzanie wniosków do ZUS o rozliczenie konta, wypłatę składek, przeksięgowanie, przywrócenie do chorobowego, pozostałe. 20 zł
Przesłanie korespondencji w imieniu klienta - cena za list (w tym koperta i znaczek). 10 zł
* ostatnia aktualizacja cen: 2 luty 2024 r.
** do 10 wystawianych faktur, powyżej 10 - 3 zł netto/szt.