Card image cap
DOPIERO ZACZYNASZ?

Wierzymy w to, że nasz rozwój związany jest z rozwojem naszych Klientów. Dlatego też zawsze staramy się jak najlepiej dostosować naszą ofertę do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu współpracujemy z małymi i średnimi firmami oraz z dużymi spółkami. Stawiamy na uczciwość i partnerską współpracę. Przekonaj się już dziś i skontaktuj się z nami!

Card image cap
BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nasza działalność objęta jest także ubezpieczeniem OC. Oferujemy Państwu nie tylko rzetelną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową, ale również pełną pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Card image cap
BIURO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nasza działalność objęta jest także ubezpieczeniem OC. Oferujemy Państwu nie tylko rzetelną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową, ale również pełną pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Księgowość Pełna (księgi rachunkowe) - od 200 zł netto/mies.
 • Dokumentacja i księgowanie dokumentów w księdze handlowej
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • Opracowanie zakładowego planu kontaktowego
 • Wyliczanie zaliczek podatku dochodowego CIT
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (Vat-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie elektronicznie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
  oraz pozostałych ewidencji
 • Sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości (UoR)
 • Przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
Księgowość Uproszczona - od 60 zł netto/mies.
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej
 • Wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PIT)
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (Vat-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie elektronicznie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • Tworzenie oraz wysyłka elektroniczna dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  przedsiębiorcy do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałej ewidencji
Kadry i Płace - od 20 zł netto/mies.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej dla pracowników
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwalnianiem pracowników
 • Rozliczanie nieobecności pracowników i sporządzanie miesięcznych list płac
 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • Wyliczanie od wynagrodzeń pracowników składek ZUS oraz zaliczek na
  podatek dochodowy (PIT-4)
 • Sporządzanie i elektroniczne wysyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych
  i rozliczeniowych pracowników
 • Sporządzanie rocznych informacji dla pracowników (PIT-11)
Wirtualne Biuro - od 29 zł netto/mies.
Masz biznes, ale brakuje Ci atrakcyjnego adresu firmy? U nas możesz mieć swoje biuro
i to w samym centrum Jaworzna z fachową i kompleksową obsługa sekretariatu.

Zapewniamy między innymi:

 • Atrakcyjny adres, pod którym mogą Państwo zarejestrować siedzibę firmy
 • Adres do korespondencji
 • Stałą i kompleksową obsługę sekretariatu
 • Biuro na godziny (reprezentacyjne miejsce do spotkań,
  rozmów kwalifikacyjnych, podpisywania kontraktów)
 • Wirtualną pocztę
KSIĘGOWOŚĆ GOTOWA NA POLSKI NOWY ŁAD

CO ZYSKASZ NA WSPÓŁPRACY Z NAMI?

 • Profesjonalną obsługę
 • Pewność, że powierzone nam zadana zostaną wykonane rzetelnie, staranie i w odpowiednim terminie
 • Ograniczenie ryzyka błędów i pomyłek, wynikających z nieznajomości przepisów podatkowych oraz ich częstej niewłaściwej interpretacji
 • Analizę i kontrolę zobowiązań podatkowych, a nie wyłącznie samej ewidencji dokumentów i wyliczenia kwoty podatków
 • Pełne wsparcie i pomoc z nastawieniem na długą współpracę
 • Stały kontakt osobisty, mailowy oraz telefoniczny z Biurem Rachunkowym
 • Niezwłoczne przekazywanie informacji zwrotnych
 • Zachowanie całkowitej poufności wszystkich informacji uzyskanych w trakcie współpracy oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych

PRZYDATNE STRONY