Pliki

Zakładanie działalności gospodarczej

Pełnomocnictwo UPL-1
Wniosek CEIDG-1
Zgłoszenie ZUS PEL

Pliki

Pliki

Druki ZUS

Formularz Z-3
Formularz Z-3a
Formularz Z-3b

Pliki

Pliki

Dokumenty księgowe

KP – kasa przyjmie
KW – kasa wypłaci
RK – raport kasowy
Nota korygująca
Faktura sprzedaży
Faktura korygująca niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku należnego